BACKUP

Kod korišćenja računara veoma važna stvar je periodično pravljenje rezervnih kopija podataka – tzv. backup (čita se „bekap“) ili arhiviranje. Rezervne kopije podataka se prave zbog opasnosti da se desi neki kvar na računaru, napad virusa, greška u radi i slično. Verovatnoća da vam se desi tako nešto uopšte nije zanemarljiva, zato obavezno radite bekap važnih podataka! Wings će vam u tome pomoći, ali ne možemo preuzeti na sebe obavezu da mi o tome brinemo – zato redovno radite snimanje podataka na diskete ili disk. Program će vam u tome pomoći odgovarajućim opcijama (Arhiviranje podataka) i podsećati vas u određenim vremenskim intervalima na to.

VAŽNA NAPOMENA: Wings ni na koji način ne odgovara za sadržaj i bezbednost vaših podataka – zato se o tome morate sami brinuti.