Razne operacije sa bazom podataka: testiranje, indeksiranje, periodično brisanje, direktne izmene u bazi, …