BLAGAJNA

Ova opcija omogućuje vođenje proizvoljnog broja blagajni: dinarska, devizna, blagajna bonova, … Za svaku blagajnu se pri kreiranju zadaju podaci koji se kasnije koriste u radu.

F2 – Kreiranje nove blagajne. Prvo se zadaje naziv blagajne (proizvoljan tekst). Zatim slede brojač ulaznih i brojač izlaznih naloga (uplata i isplata). Ukoliko želite da brojači krenu od nekog određenog broja, upišite ga u odgovarajuće polje. Kasnija numeracija je automatska. U polje VALUTA se unosi oznaka valute za koju se vodi blagajna.

F3 – Brisanje blagajne. Blagajna se može izbrisati samo ako ne sadrži dnevnike u sebi.

F4 – Izmena podataka o blagajni. Osim naziva, mogu se menjati i brojači naloga za uplatu i isplatu.

F5 – Zbirni pregled prometa po svim blagajnama.

ENTER – Ulazak u izabranu blagajnu.