BRUTO BILANS – Klasičan bruto bilans. Za zadati period i sva ili konta u određenom opsegu, daje se saldo svih konta. Posebno se izdvajaju trocifrene grupe i na kraju se daju klase (jednocifrena konta). Opciono se mogu zadati dimenzije po kojima treba selektovati knjiženja. Opcija DEVIZNI IZVEŠTAJ daje izveštaj u devizama.