BRZI PREGLED PARTNERA

Ova opcija omogućava da se iz raznih delova programa ostvari brzi uvid u partnera, pogleda njegova kartica ili izmene njegovi podaci. Mogu se koristiti sledeće komande:

Space, Tab, Alt-P – Pregled podataka za partnera

F4 – Izmena podataka za partnera.

F6 – Pregled svih profaktura po kupcu. Iz dobijene liste profaktura se može videti svaka pritiskom na Enter.

F7 – Traženje partnera po unetom stringu. Nastavak traženja se obavlja komandom Shift-F7.

F8 – Evidentiranje uplate na karticu partnera.

F9 – Pregled standardne kartice partnera.