U ovu tabelu treba upisati carinske tarife sa ostalim podacima: šifra, režim, procenat carine, skraćeni opis, pun opis. Ukoliko radite sa akciznim proizvodima upišite i iznos akcize i jedinicu mere na koju se akciza odnosi. Koriste se sledeće komande:

F2 – Upis tarife u tabelu tarifa.

F3 – Brisanje tarife iz tabele. Nemojte brisati tarife koje ste prethodno upotrebili.

F4 – Izmena podataka za željenu tarifu.

F5 – Štampanje liste carinskih tarifa