Ova opcija omogućava računanje cene transporta za artikle na fakturi i upisuje izračunati iznos kao posebnu stavku u uslugama. Cena se određuje po tabeli koja se upisuje u osnovni direktorijum App-a. Datoteka se zove TRACEN.TXT i izgleda ovako:

 0  7  54.00
 7 14  90.00
14 19 117.00
19 29 162.00
29 39 270.00

Razmak između svake dve vrednosti je TAB (Chr(9)).

Značenje ove tabele je: cena transporta za artikle težine od 0-7kg je 54.00 dinara po komadu, za artikle od 7-14 je 90.00 dinara po komadu…

Komanda Alt-T se mora koristiti posle unetih artikala. Takođe, svaki artikal mora imati unetu težinu u odgovarajućem polju.