CENOVNIK ARTIKALA

Sve zalihe – ukoliko se uključi ova opcija, u izveštaju će biti prikazani artikli u svim magacinima. Ukoliko se opcija isključi, biraju se magacini na koj da se odnosi izveštaj.

Svi tipovi artikala – uključena ova opcija znači da se prikazuju svi artikli, bez obzira na tip. Korišćenjem ove opcije može se podesiti prikazivanje samo određenih klasa artikala.

Količina – Da li se prikazuju svi artikli sa spiska ili samo oni čija je količina različita od nule.

Cena – Prikazivanje artikala bez cene.

Sortirano po – Bira se da li se sve sortira po šifri ili nazivu artikla.