CLIPBOARD

Clipboard je specijalna tabela koja služi za prenos i čuvanje podataka. Sa mnogih mesta u programu možete zadati snimanje objekta u clipboard. Na primer, iz kontnog plana možete zadati komandu Alt-W čime tekući kontni plan snimate u clipboard. Kasnije možete snimljeni kontni plan iskoristiti. Kada se nalazite u drugom programu i želite da iskopirate postojeći kontni plan, nema potreba da ga ponovo ukucavate: dovoljno je da zadate komandu Alt-R i iz ponuđene tabele izaberete već snimljen kontni plan! naravno, pri tome morate voditi računa da ne upropastite postojeća knjiženja.

SPACE ili Tab – Selektovanje tekućeg objekta.

Enter – Pregled sadržaja objekta.

F3 – Objekte snimljene u clipboard možete brisati komandom F3.

Ctrl-F3 – Brisanje celog clipboarda, osim sistemskih objekata.

F6 – Kopiranje stavke u clipboardu. Ova komanda se može koristiti samo kod učitavanja podataka iz clipboarda (komanda Alt-R)

Shift-F6 – Prenos kopirane stavke.

Alt-W ili W – Snimanje označenih objekata na disketu ili u privremeni direktorijum na disku. Ukoliko nije označen ni jedan objekat, snima se samo tekući. Snimljeni objekti se označavaju oznakom „W“.

Alt-R ili R – Učitavanje objekta sa diskete ili diska.