DET.REALIZACIJA PO KOMERCIJ. – Za zadati period se analiziraju sve fakture koje su plaćene u zadatom intervalu (nebitno kada su fakturisane). Za svaku takvu fakturu se prvo proverava da li zadovoljava uslove (da li je naplaćena u zadatom roku, da li je plaćena u potpunosti, itd.) a onda se ta faktura dodeljuje odgovarajućem komercijalisti. Komercijalista se uzima sa kupca, a ako postoji označen komercijalista na objektu, uzima se sa objekta.