DEVIZNA KARTICA PO VALUTI – Kartica partnera po izabranoj valuti, pri čemu se kurs ne uzima sa dokumenta, nego iz kursne liste na taj dan.