LISTA DIMENZIJA – Štampanje liste svih stavki u okviru tekuće dimenzije.

GLAVNA KNJIGA – Rekapitulacija konta glavne knjige po izabranim dimenzijama.

PROMET PO DIMENZIJI – Ovaj izveštaj na osnovu kartica kupaca i dobavljača daje pregled svih faktura i plaćanja. Ukoliko se ne zada ni jedna dimenzija, izveštaj daje sve ulaze, izlaze i plaćanja kako su evidentirana u karticama. Ukoliko se zada filter po dimenzijama, daju se stavke koje su označene tim dimenzijama.

PROMET PO DIMENZIJI SA ROBOM – Isto kao prethodni izveštaj, samo što se daje i kompletna rekapitulacija kupljene i prodate robe.

REKAPITULACIJA PO DIMENZIJAMA – Rekapitulacija po svim stavkama u okviru izabrane dimenzije. Na primer, ako je kursor na dimenziji PROJEKAT, izveštaj će dati zbirni promet po svim stavkama iz ove dimenzije. NAPOMENA: da bi ovaj izveštaj radio, neophodno je da se u karticama partnera uključe željene dimenzije (Ostalo/Sis.opcije/Podešavanje programa/Partneri i kartice/Elementi kartice).

REKAPITULACIJA PO MESECIMA – Za izabranu dimenziju se daje rekapitulacija promena po mesecima.