DIR01 – Tabela za praćenje komercijalista. Ulaze svi artikli koji imaju unet K1 i K2 koeficijent. U dodatnom nazivu treba staviti skraćeni naziv artikla.

T1: Količina artikala koji su fakturisani u zadatom periodu i naplaćeni potpuno u roku od najviše 10 dana.

T2: Tabela u kojoj komercijalista dobija koeficijent K2 ako je u zadatom periodu fakturisao dati artikal tom kupcu, bez obzira na naplatu.