DNEVNI ALARM

Tabela sa aktivnim alarmima. Aktivira se na ulazu u program ukoliko korisnik ima aktivnih alarma. Mogu se koristiti sledeće komande:

F8 – Izmena oznake „uključen alarm“. Korišćenjem ove opcije možete isključiti uključen alarm.

F9 – Alarmi za današnji dan su pročitani i ne treba ih više prikazivati.