DOKUMENTI

APP sadrži jednostavan tekst procesor kojim možete pisati ugovore, dopise i uopšte bilo kakve tekstove čija dužina ne prelazi nekoliko strana. Svi tekstovi su razvrstani po registratorima. Slično kao i kod adresara, postoje firmini tekstovi koje vide svi korisnici i privatni koje vidi samo korisnik – vlasnik.

Komandama F2, F3 i F4 se kreiraju, brišu ili menjaju registratori (ili tipovi dokumenata). Komandama „+“ i „-“ se registratori mogu proizvoljno pomerati gore i dole u tabeli. Izbor registratora se može obaviti i „brzim“ traženjem: prostim kucanjem željenog teksta kursor se pomera na prvi registrator koji sadrž zadati string. Pritiskom na SPACE se traži sledeći tekst sa zadatim tekstom.

Pritiskom na Enter se ulazi u određeni registrator. U okviru registratora se mogu koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog teksta. Potrebno je zadati naziv teksta i njegov redni broj u okviru registratora.

F3 – Brisanje teksta.

F4 – Izmena naziva ili rednog broja teksta.

F5 – Štampanje teksta.

F6 – Kopiranje postojećeg dokumenta.

Alt-F6 – Upis dokumenta u delovodnik.

Alt-W – Snimanje teksta u clipboard

Alt-R – Učitavanje teksta iz clipboarda

U dokument se ulazi pritiskom na taster Enter. Tabela se može pretraživati po imenu dokumenta kucanjem dela naziva. Pritiskom na SPACE se traži sledeći dokument koji u nazivu ima zadati tekst.