DOSPEĆE PO DANIMA – Ovaj izveštaj daje listu otvorenih stavki u karticama sortiranu po datumu valute. Pri tome za svaki dan daje zbir dospelih stavki. Izveštaj NE radi za protekli period, nego isključivo za naredni period, na osnovu trenutno otvorenih stavki. Treba zadati posebne intervala u kome se moraju naći datumi valute i datumi dokumenata. Opcija „avansne fakture“ usključuje samo fakture kod kojih je datum valute manji ili jednak datumu fakture.