DOSPELA POTRAŽIVANJA PO KOMERCIJALISTI – Daje listu dospelih potraživanja po komercijalisti. Koristi se oznaka komercijaliste na fakturi.