DOSPELE OBAVEZE – Daje se spisak tekućih obaveza prema dobavljačima. Daje se lista ukupnih i dospelih dugova, kao i datum poslednje fakture. Ceo spisak se može filtrirati po zadatom kriterijumu (samo dobavljači sa pozitivnim saldom, …). Može se izabrati i opcija DEVIZNI IZNOSI koja ceo izveštaj daje u devizama. Na kraju izveštaja se dobija rekapitulacija po svim valutama.