DEFINICIJA GODINE – Ova opcija se koristi ukoliko imate poslovnu godinu različitu od kalendarske.  Podešava se posebno za svaki program. Na osnovu ovog podešavanja se određuju dozvoljeni datumi, odnosno tekući interval za knjiženje. Pokušaj unosa datuma van definisanog intervala generiše upozorenje (ali se podatak može uneti). Na primer, ako se za dozvoljene datume izabere 01.04.17 – 31.03.18, normalno se unose svi datumi, ali će kod unosa datuma van ovog intervala biti prijavljeno DATUM xx.xx.xx NE PRIPADA INTERVALU… Ova opcija takođe služi da bi se sprečile slučajne greške kod prelaska iz jedne u drugu godinu. Normalno ovaj opseg ne treba unositi – ukoliko se ova polja ostave prazna, program automatski na osnovu definisane godine određuje dozvoljen opseg datuma.

U okviru GK postoji opcija za zabranu nekog intervala za knjiženje – ovde se zadaje period koji je proknjižen i posle toga se u njemu ne može više ništa knjižiti. Ovaj period je posebno vezan za svaku firmu.

AUTO-BACKUP – Na koliko dana treba raditi automatski backup.

FAX WIN DRAJVER – Windows faks drajver – koristi se direktno slanje faksa iz programa.