DUGOVI PO KOMERCIJALISTIMA – Za tekući datum se daje spisak svih kupaca sa ukupnim dugom (saldo kartica), dospelim stavkama, razvrstanih po datumu dospeća po komercijalistima. Opciono se može zadati da se rezultati izraze u hiljadama dinara (deliti sa 1000).