E-FAKTURE I NALOZI ZA OTPREMU

Ova opcija se koristi za rad sa e-fakturama i nalozima za isporuku.

Pregled e-faktura – Pregled e-faktura koje su došle na WingsNet. Pritiskom na ENTER ove fakture se direktno mogu učitavati.

Slanje e-naloga za prijem – Ova opcija šalje nalog za prijem robe na WingsNet. Može se koristiti samo ako je uključen modul za transport.

Pregled poslatih e-naloga – Pregled poslatih naloga za prijem.