E-NALOZI

Ova opcija služi za slanje internih naloga na WingsNet. Poslati nalozi se dalje mogu koristiti za automatizovanu isporuku robe u izabrani objekat u okviru firme.

Slanje e-naloga – Slanje internog naloga na WingsNet. Poslata dokumenta su označena slovom „e“.

Pregled poslatih e-naloga – Ova opcija omogućava pregled poslatih naloga, kao i brisanje izabranih naloga.