Za ekološku taksu se podešavaju registratori:

– Uvoznih faktura za uvezenu robu,

– Izvoznih faktura – za izvezenu robu,

– Otprema gotovih proizvoda – za proizvedene proizvode koji izlaze iz proizvodnje. Kompletne količine ulaze u obračun takse.

Prodaja gotovih proizvoda – Izbor registartora izlaznih faktura u kojima se evidentira prodaja gotovih proizvoda.

– Gotovi proizvodi – ovde se podešavaju tipovi artikala koji su proizvodi. Koristi se kod maloprodaje. Kad se neki artikal ovog tipa proda kroz MP, ulazi u obračun ekološke takse.