Prvi korak u definisanju ekološke takse jeste definisanje tarifa po artiklima. Ukoliko je lista prazna, program automatski učitava propisane tarife. Ovaj spisak se može menjati standardnim komandama. Sledeći korak je dodeljivanje tarife svakom artiklu. Prvo se u sistemskim opcijama, Artikli, Elementi artikla uključi eko taksa i težina. Takođe se komandom F10 izaberu registratori u kojima se evidentira uvoz, izvoz i prenos gotovih proizvoda koji podležu plaćanju eko takse. Zatim se u pregledu zaliha za svaki artikal unese tarifa ekološke takse, kao i težina. To se može učiniti posebno za svaki artikal, ali može i za celu vrstu: komandom F7 se izabere vrsta i zatim se komandom Alt-F4 svi artikli popune željenom tarifom. Poseban slučaj su artikli koji u okviru pakovanja imaju više stavki koje podležu različitim tarifnim grupama. U tom slučaju se koristi komanda Alt-F7 koja omogućava da se unesu pojedinačno stavke pakovanja. Dalje je obračun automatski.

Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje nove tarife

F3 – Brisanje tarife

F4 – Izmena tarife

F5 – Izveštaji o ekološkoj taksi:
– Dnevna evidencija po artiklima: za zadati period daje dnevni pregled proizvedenih, uvezenih i izvezenih artikala.

– Rekapitulacija takse po artiklima: pregled po danima, ali sa obračunatom taksom.

– Zbirna evidencija po artiklima: rekapitulacija po svim artiklima.

– Evidencija po artiklima: rekapitulacija po artiklima samo za tekuću tarifu.
– Obračun takse: propisani obrazac za obračun takse.

– Godišnji obračun naknade. Propisani godišnji obračun naknade po vrstama proizvoda.

– Pregled artikala po tarifi: daje pregled svih artikala koji imaju tekuću tarifu. Ispisuju se i artikli koji imaju delove označene tekućom tarifom.

– Evidencija po vrstama: Zbirna rekapitulacija po svim tarifama. NAPOMENA: Ovaj izveštaj se može koristiti samo za stare tarife.

F10 – Podešavanje parametara za ekološku taksu.

Alt-R – Učitavanje novih tarifa ekološke takse.