EKSPORT IZVEŠTAJA

Svaki izveštaj se može štampati, ali i eksportovati u raznim formatima, čime se priprema za eventualnu obradu.

KOPIRANJE U DATOTEKU (852) – Izveštaj se kopira u ASCII datoteku čije ime vi zadajete. Slova se kopiraju po 852 rasporedu.

KOPIRANJE U DATOTEKU (1250) – Kopiranje izveštaja u datoteku, ali se sva slova konvertuju u 1250 kodni raspored.

KOPIRANJE U TEKSTOVE – Izveštaj se kopira u tekst internog tekst procesora, sa nazivom koji vi zadate.

KOPIRANJE U PORUKU – Izveštaj se šalje kao poruka u internom mail sistemu.

KOPIRANJE U MS EXCEL – Korišćenjem ove opcije se svaki izveštaj može iskopirati direktno u MS Excel. Neophodna je instalacija Wings Printing sistema.

KOPIRANJE U MS WORD – Direktno kopiranje izveštaja u MS Word. Takođe je neophodno da se koristi Wings Printing sistem.

KOPIRANJE U FASCIKLU – Izveštaj se kopira u fasciklu za čuvanje važnih izveštaja.

VAŽNA NAPOMENA: Prilikom eksporta u Word illi Excel ni jedan od ova dva programa ne sme biti u tzv. modalnom dijalogu. Na primer, ne sme se aktivirati opcija SaveFile i slično.