EKSPORT PODATAKA – Ova opcija eksportuje podatke iz glavne knjige u DBF formatu pogodnom za revizuju finansijskih izveštaja. Eksportuju se sledeće tabele:

GKS – Knjiženja u GK
────────────────────────
Konto – Konto
OJ – Organizaciona jedinica (sektor)
Nalog – Broj naloga
Par – ID partnera
Opis – Opis
Datum – Datum knjiženja
Valuta – Valuta
DatDok – Datum dokumenta
Dok – Dokument
Dug – Duguje
Pot – Potražuje
PS – Početno stanje
Val – Šifra valute
DevDug – Devizno duguje
DevPot – Devizno potražuje

GKPOT – Otvorena potraživanja
────────────────────────
Konto – Konto
OJ – Organizaciona jedinica (sektor)
Nalog – Broj naloga
Par – ID partnera
Opis – Opis
Datum – Datum knjiženja
Valuta – Valuta
DatDok – Datum dokumenta
Dok – Dokument
Dug – Duguje
Pot – Potražuje
PS – Početno stanje

GKPAR – Tabela partnera
─────────────────────────
ID – ID partnera
Naziv – Naziv partnera
Adr1 – Adresa
Adr2 –
Racun – Račun

GKKON – Konta
───────────────────────
Konto – Konto
Naziv – Naziv konta

GKBB – Bruto bilans
─────────────────────
Konto – Konto
Naziv – Naziv
PsDug – Početno stanje duguje
PsPot – Početno stanje potražuje
Dug – Promet duguje
Pot – Promet potražuje
UkDug – Ukupan promet duguje
UkPot – Ukupan promet potražuje
Saldo – Saldo