Generisanje podataka za vagu koja generiše bar-kodove. Unosi se:

FOLDER ZA PODATKE – folder gde se upisuje eksport datoteka.

NAZIV DATOTEKE – obično PLST.TXT

NIJE ZA MERENJE – upisuju se jedinice mere koje se ne mere i ne treba da uđu u eksport. Sve se moraju odvojiti simbolom „;“. Na primer: kom;pak;res

MP OBJEKAT – MP objekat za koji se radi eksport. Uzimaju se sve stavke koje imaju količinu i cenu i imaju odgovarajuću JM.

PREFIKS BAR-KODA – prefiks koji se koristi za prepoznavanje bar-koda. 27 ili 28.

ŠIFRE SE UZIMAJU – Da li se za šifru koristi ID artikla ili alternativni ID (koji se koristi za fiskalizaciju). Može se koristiti i obična šifra, ali onda ona mora biti numerička dužine 5 chr: 00001.

Uputstvo za PLST.TXT:

1. WGNU, 2, N, 0, 1................2 cifre za grupu-odeljenje
2. PNUM, 5, N, 0, 1................5 cifara za sifru artikla (PLU)
3. KLAR, 2, N, 0, 1................2 cifre za tip proizvoda (00-mereno,01-rucni(tj. komadni),03-brojanjem
4. brojanjem kod KLAR
5. GPR1, 6, N, 0, 1................6 cifara za cenu
6. HBA1, 3, N, 0, 1................3 cifre za rok trajanja
7. ECO1, 13, C, 0, 1...............13 cifara za barkod, {1 cifra (0 za interni, a 1 proizvodjacki kod) pa 12 cifara za barkod}
8. PLTE,250, C, 0, 1..............250 karaktera za naziv artikla
cr, 1, S, 0, 1, 13..............carrage return
eol, 1, S, 0, 1, 10.............. EndOfLine

PRIMER:

(1) (2) (3)(4)  (5) (6)   (7)       (8)
01 00001 00 00 035900 000 0270000100000 SVINJ. BUT BK/kg