ELEKTRONSKA POŠTA

Ukoliko se program koristi u lokalnoj mreži, moguće je da korisnici međusobno razmenjuju tekstualne poruke (elektronska pošta). Kada korisnik dobije poruku, ako trenutno radi dobiće kratku poruku o tome. Ukoliko nije ulogovan i tek kasnije uđe u program, na početku rada dobiće poruku o novoj pošti. Za slanje i pregled pristigle pošte mogu se korisiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje i slanje nove poruke. Prvo treba zadati ime korisnika kome se poruka šalje, napomenu i zatim i sam tekst poruke. Kada se završi poruka, trenutno se šalje. Svako slanje automatski ostavlja kopiju pošte i kod korisnika – pošiljaoca.

F3 – Brisanje poruke.

F4 – Izmena poruke.

F5 – Štampanje poruke.

Enter – Pregled sledeće poruke.

Sistem može u nekim specifičnim uslovima automatski generisati poruke. Na primer, ukoliko neko proba da se uloguje sa pogrešnom šifrom, korisnik dobija poruku o tome.