PARAMETRI ZA EVIDENCIJE DOLAZAKA

TOLERANCIJA PREKOVREMENO – Vreme u sekundama koje ne ulazi u prekovremeni rad. Na primer, ako je tolerancija podešena na 60, radnik koji dođe do 60 sekundi ranije ili ode do 60 sekundi kasnije neće u izveštajima dobijati prekovremene sate.

TOLERANCIJA ZAKAŠNJENJA – Vreme u sekundama koje se toleriše kod zakašnjenja.

UČITAVANJE EKSTERNIH PODATAKA – Da li na ulazu u program treba učitati podatke sa eksternog čitača.

DUPLI UNOS – Koliko sekundi je tolerancija izmeĐu dva unosa podataka. Na primer, ako radnik u roku od par sekundi unese podatke o dolazku, drugi unos se neće tretirati kao izlaz ako je nastao u roku od 10 sekundi.

AUTOMATSKA ODJAVA – Ukoliko se korisnik ne odjavi, nego se tek sledeceg dana prijavi kod ulaza, da li da se pravi automatska odjava za prethodni dan?

KLIZNO RADNO VREME – U slučaju kliznog radnog vremena, ovde se navodi interval u kome radnici treba da dođu na posao. Na primer, 08:00 – 09:00. Ukoliko radnik dođe pre definisanog intervala, za početak radnog vremena upisuje se početak intervala (08:00), a ako je došao posle kraja, upisuje se kraj (09:00). Ukoliko radnik dođe u zadatom intervalu, upisuje se vreme dolaska kao početak radnog vremena. Da bi se koristilo klizno radno vreme, radnik ne sme imati definisano normalno radno vreme.

RADNO VREME SATI:MINUTA – Ukoliko je uneto klizno radno vreme, ovde treba uneti broj sati i minuta koliko radnik dnevno radi. Na osnovu tog podatka se određuje kraj radnog vremena.

ULAZNE/IZLAZNE ANTENE – U ova polja treba upisati oznake ulaznih/izlaznih antena koje se koriste za evidenciju.