EVIDENCIJA DOLAZAKA – STATUSI

Program za evidenciju dolazaka vam omogućava da samo definišete razne statuse po kojima ćete pratiti rad radnika. Na primer, statusi mogu biti RADI, BOLOVANJE, SLUŽBENO, … Za svaki status se opciono može uključiti unos napomene, kako bi se ostavila detaljnija napomena. Na primer, status može biti SLUŽBENI IZLAZ, a napomena „Otišao u PTT“. Jedan status se mora označiti kao podrazumevani, i on se odnosi na uobičajenu evidenciju radnika.

Statusi se unose i menjaju uobičajenim komandama F2, F3, F4, a komandom F8 se za određeni status može vezati i neki funkcijski taster. Ukoliko se podaci o dolascima čitaju sa eksternih uređaja, za svaki status je moguće navesti specijalni kod kojim se aktivira poseban status.

Svaki status ima i dodatni podatak: redni broj kolone u koji treba uvrstiti podatak.