EVIDENCIJA DOLAZAKA

Ovaj modul se koristi za evidenciju dolazaka radnika na posao, evidentiranje odsustva, bolovanja i slično. Za evidentiranje se mogu koristiti čitači magnetnih ili smart kartica, bar-kodovi a u najjednostavnijem slučaju moguće je koristiti i ručno unošenje šifre radnika.