EVIDENCIJA PAZARA

Prvo treba uneti broj pazara, datum, smenu, devizni faktor i napomene. Zatim se redom unose stavke pazara. U nastavku treba uneti dobijen novac po stavkama: gotovina, čekovi, …

Stavke pazara se kao i ostali unosi artikala mogu unositi na dva načina: ekranski i linijski. Tabela sadrži standardne kolone: naziv artikla, jedinica mere, količina u prodavnici, ukupna prodata količina. U kolonu KOLIČINA upisuje se prodata količina, a kolona CENA automatski dobija cenu koja važi za maloprodaju. Kolona OR.CENA sadrži originalnu cenu – ako se ponuđena cena izmeni, ovo polje čuva originalnu vrednost. Kolona NABAVNA CENA sadrži nabavnu vrednost artikla, a kolona POREZ skraćenicu poreza za izabrani artikal.

Dostupne su sledeće komande:

F3 – Brisanje unete stavke.

F4 – Pregled unetih stavki – samo u ekranskom režimu. U dobijenom pregledu se mogu brisati željene stavke.

F6 – Popust. Ukoliko imate procentualni popust za izabrani artikal možete ga uneti ovom opcijom.

Shift-F6 – Popust za sve unete artikle u pazaru.

Ctrl-F6 – Učitavanje količina iz internih naloga, posebne datoteke, učitavanje kompletnih zaliha. Posebna opcija služi za učitavanje podataka o prodaji iz fiskalnih uređaja. Pri tom se bira file u kome su podaci o prodaji i model fiskalnog uređaja.

F7 – Selekcija grupe artikala.

F8 – Prodaja na rate. Startovanjem ove opcije definišu se rate na koje se prodaje uneti artikal. Za svaku ratu se unosi datum dospeća i iznos. Umesto iznosa može se unositi i procenat u odnosu na ukupnu prodajnu vrednost.

Alt-T – Izbor traženja po nazivu ili šifri.

Shift-F7 – Traženje artikla po šifri, nazivu, šifri dobavljača ili bilo kom podatku.

Alt-F7 – Definisanje funkcijskih tastera i alternativnih šifara.