Ova opcija služi za eksport mailova, brojeva telefona i sl. za izabrane korisnike.

Partneri: biraju se partneri kojima se šalju mailovi. Mogući izbor je svi, označeni, neoznačeni i tekući.

Funkcija: moguće je izabrati funkciju osoba kojima se šalje mail. Na primer, ako izaberete „komercijala“, slaće se mail samo komercijalistima. Ako se polje ostavi prazno, šalje se svima.

Kartica partnera: Da li se mail šalje svima ili samo firmama koje imaju dospeo dug ili promet. Ukoliko se izabere slanje dužnicima, posebno se unosi granica duga (veći od) i tolerancija u kašnjenju dana.

Upisani posle: ovde se može zadati polazni datum za upis partnera. Uzimaju se svi partneri koji su upisani u program posle zadatog datuma. Ako je datum prazan, uzimaju se svi podaci.

Delimiter: može se izabrati jedan od nekoliko delimitera za CSV datoteku.

Eksport: bira se podatak koji će se eksportovati.