FAKTURISANO, BROJ FAKTURA – Za zadati period, izabranog komercijalistu i zalihe dobija se spisak kupaca kojima je roba fakturisana, fakturisan iznos, broj faktura, broj stavki na fakturama, kao i odnos fakturisano po broju stavki.