FAKTURISANO, BROJ FAKTURA

Ovaj izveštaj prikazuje statistiku izdatih faktura za izabranog komercijalistu. Daje se broj i iznos izdatih faktura, ukupan broj stavki na tim fakturama, kao i prosek. Storno fakture umanjuju broj faktura za jednu, a fakture koje su povraćaji (imaju stavke sa negativnim količinama) se ne ubrajaju u zbir.