FAKTURISANO I NAPLAĆENO PO ARTIKLIMA – Za zadati period daje se spisak fakturisanih artikala i odgovarajuća neto vrednost. Za te fakture se u nastavku daje spisak plaćenih artikala. Naplata se računa na osnovu vezivanja u karticama artikala. Pri tom se u slučaju delimičnog plaćanja računa procentualni deo, a PDV ne ulazi u iznos. Moguća je selekcija po vrstama artikala. Svi kupci se mogu zameniti samo označenim kupcima u okviru izabranih statusa ili kupcima određene rabatne klase.