FAKT/NAPL PO TIPOVIMA KUPACA – Za zadati period se daje po artiklima i vrstama artikala količina i vrednost fakturisane robe, a zatim ukupan iznos naplaćene robe u tom periodu.