OTPREMLJENO PO OBJEKTU – Ovaj izveštaj daje podatak o izdatim artiklima po izabranom objektu od određenog kupca. Vrednost se daje bez rabata. Može se izabrati izlaz po otpremnicama ili po fakturama. Može se opciono izabrati i oznaka za alternativnu šifru koja će se videti u tabeli.