IZLAZ PO REGISTRATORU – Za zadati vremenski interval, vrste artikala, magacine i registrator faktura, daje se spisak prodatih artikala.