FAKTURISANO/NAPLAĆENO (FAKTURE) – Za zadati vremenski period se prvo daje „fakturisana realizacija“ – iznos fakturisane i nabavne vrednosti robe kao i ostvarene razlike u cene. Pri tom se NE uzima u obzir prodaja sa ukalkulisanim porezom. „Naplaćena realizacija“ se odnosi na isti period, ali se daju podaci o uplatama (kolona NAPLAĆENO). Program zatim analizira šta je naplaćeno određenom uplatom i na osnovu toga daje nabavnu i prodajnu vrednost te naplaćene robe.