ULAZ/IZLAZ PO VREDNOSTI – Izveštaj koji osim količinskog ulaza/izlaza daje i finansijski efekat. Ukoliko se izaberu prodajne cene, izlaz se daje po prodajnim cenama, a u suprotnom po nabavnim. Ako se izabere jedan od referentnih cenovnika, sav ulaz/izlaz se daje po izabranom cenovniku.