GENERISANJE INDEKSA

Baza podataka se sastoji iz dva dela: podataka koji se čuvaju u tabelama i indeksa. Indeksi su posebne datoteke koje služe za ubrzavanje pristupa podacima u tabelama. Kada se menjaju podaci, menjaju se i indeksi. U normalnom radu nije potrebno vršiti nikakve posebne operacije nad indeksima, jer se oni ažuriraju poptuno automatski za izmenama u bazi podataka. Međutim, u slučaju da dođe do prekida napajanja ili resetovanja računara koji je u fazi izmene podataka, može doći do oštećenja indeksa. Tada se moraju generisati novi indeksi, što omogućava ova opcija. Pri generisanju indeksa sistem mora biti ugašen, tj. može raditi samo jedan korisnik.