KOREKCIJA IZLAZNIH CENA

Ova opcija za zadati period generiše „izlazne“ cene na internim kalkulacijama. Koristi se u slučaju da su te cene pokvarene. Na primer, globalnom korekcijom sa uključenom opcijom za izmenu internih kalkulacija.