GLAVNA KNJIGA – IZVEŠTAJI

U okviru glavne knjige može se dobiti veći broj izveštaja o kontima glavne knjige.

FINANSIJSKI DNEVNIK – zbirni finansijski dnevnik knjiženja.

SINT.FIN.DNEVNIK – zbirni sintetički finansijski dnevnik.

BRUTO BILANS – Bruto bilans.

GLAVNA KNJIGA – Štampanje svih kartica glavne knjige. Ukoliko se uključi opcija NOVA STRANA, svaka kartica će se ispisivati na novoj strani, a u suprotnom će biti razdvojene linijom.

OPISNA SPECIFIKACIJA – Daje se promet i saldo za svaki konto u izveštaju.

SPECIFIKACIJA KONTA – skraćeni bruto bilans, po kontima određene dužine.

SPECIF.SA OPISOM – Sličan izveštaj, ali sa opisom svakog konta.

BRUTO BILANS SA OPISOM – Bruto bilans sa skraćenim opisom svakog konta.

POREĐENJE GK I ANALITIKE – Ovo je specifičan izveštaj koji vam može pomoći ako dođe do nesklada između kartica glavne knjige i analitičkih kartica. On za zadati konto (ili za sva konta) upoređuje svaku stavku uknjiženu u glavnoj knjizi sa stavkama analitike. Dobija se spisak svih stavke za koje se raziluku ove dve evidencije. Za pravilno korišćenje važno je znati da se poređenje radi isključivo po iznosu duguje-potražuje, pa se može desiti da dođe do uparivanja pogrešnih stavki (ne uzima se u obzir datum). Drugi deo izveštaja NE uzima u obzir zadati konto: daju se sve stavke analitike koje nemaju odgovarajuću komponentu u glavnoj knjizi.

ZAKLJUČNI LIST – Isto kao bruto bilans, ali se prikazuju samo trocifrena konta.

SKRAĆENI BRUTO BILANS – Bruto bilans, ali bez početnog stanja i samo trocifrena konta.

KARTICE GK SA SALDOM – Ispisuje sva konta u zadatom intervalu i na kraju daje sumu svih kartica.

SPISAK NEPROKNJIŽENIH DOKUMENATA – Daje spisak svih dokumenata koja nisu knjižena u GK.