ZAKONSKI KONTNI PLAN

Ova tabela sadrži zakonski kontni plan. Korišćenjem komande Enter možete izabrani konto (ili sva selektovana konta) iskopirati u tekući kontni plan.

F2 – Selekcija svih konta iz zakonskog kontnog plana

F3 – Poništavanje selekcije svih konta

F5 – Štampa zakonskog kontnog plana

Space – Selekcija tekućeg konta. Na isti način se poništava selekcija.

Tab – Selekcija grupe konta sa istim prefiksom. Na primer, ako je kursor na kontu 000, selektuju se konta 000, 0001, 00012, … Ista komanda poništava ovu selekciju

Enter – Kopiranje izabranih konta u tekući kontni plan.