INFORMACIJE – Ova opcija daje tehničke podatke o instalaciji programa: nazivu programa, serijskom broju instalacije, korisnik programa, aktivnom i sistemskom direktorijumu, slobodnoj memoriji, …

PERFORMANSE SISTEMA – Ova opcija meri performanse računara na kome radi program. Test se sastoji od standardnih operacija sa bazom podataka. Meri se vreme izvršenja čitavog testa i ispisuje vreme izvršenja u sekundama.

CENOVNIK – Interaktivni cenovnik koji vam omogućava da izračunate cenu potrebnih modula programa.

IZMENE U PROGRAMU – Ova opcija je predviđena za štampanje napomena vezanih za tekuće izmene u programu. Kroz ovu opciju takođe možete uključiti nove module programa.

USLOVI KORIŠĆENJA PROGRAMA – Opšti uslovi korišćenja Wings programa i usluga.

HELP INDEKS TEMA – Ova opcija omogućava da se vidi indeks svih tema u help sistemu i da se izabere tema poželji. Isti efekat se dobija u bilo kom delu programa dva puta pritiskom na taster F1.

GREŠKE – Pregled logova sa grešakama. Dobija se tabela svih logova u sistemu. Komandom Tab se stavlja ili skida oznaka sa loga, F2 selektuje sve logove, sa Ctrl-Tab se briše selekcija. F3 briše pojedinačni log ili selektovane stavke. F7 pakuje sve logove u TMP dir, u app_log.zip. Komandom Enter se može videti svaki pojedinačni log.