EVIDENCIJA INVENTARA

F2 – Kreiranje inventara

F3 – Brisanje inventara

F4 – Izmena inventara

F5 – Štampanje popisnih lista
– Popis inventara
– Popisna lista po mestima
– Popisna lista po radnicima
– Revers za izdavanje inventara

F7 – Traženje inventara po šifri ili po inv.broju.