IOS OBRASCI – Za sve kupce ili dobavljače štampaju se IOS obrasci na određeni dan. Moguća je selekcija po tipu partnera, izbor između dva obrasca, kao i izbor partnera za koje treba štampati IOS: Svi – štampa se IOS za sve partnere u bazi Otv.stavke – samo za partnere koji imaju otvorene stavke Promet – samo za partnere koji su imali promet na kartici.