ISPORUČENO PO ARTIKLIMA – Ovaj izveštaj daje za svakog kupca spisak izdatih artikala u određenom periodu. Pri tom se uzimaju i otpremnice za koje nisu urađene fakture. Mogu se selektovati samo nalozi od firmi iz jednog transportnog regiona ili samo nalozi za jednog komercijalistu. Dobijena lista se moze filtrirati po vrstama artikala.