IZBOR DATOTEKE ILI FOLDERA

Ova opcija omogućava da se izabere datoteka ili folder. Kursor može stajati u gornjem delu (A) ili (B) ili u donjem (C) ili (D).

Kada treba izabrati datoteku, pritisne se taster Tab i tako kursor prelazi u donji deo (D). Tu se može izabrati željena datoteka (E), ako je u tekućem folderu. Ako nije, može se prethodno izabrati disk (C) ili podfolder (D). Datoteka se bira tako što se kursor pomeri na nju (u gornjem prozoru se tada pojavljuje njeno ime) i pritisne Enter. Folder se bira na sličan način, samo što se po izboru mora pritisnuti taster Tab, čime se kursor prebacuje na naziv foldera (A) i onda pritisne Enter.

Komandom F2 se može direktno izabrati novi drive.

Izborom „..“ se bira nadređeni folder.

╔══════════════════════════════════════════════╗
║ Dir. I:ĐBASE ║ (A)
║ File ║ (B)
║ ─────────────── ────────── ──────── ──────── ║
║ NAZIV DUŽINA DATUM VREME ║
║ ─────────────── ────────── ──────── ──────── ║
║ a: flopi disk . . ║ (C)
║ c: system_disk . . 00:00:00 ║
║ d: user_disk . . 00:00:00 ║
║ ..

22.11.02 15:09:28 ║
║ a3 22.11.02 15:09:28 ║ (D)
║ app 20.11.03 14:21:28 ║
║ appold 15.04.04 13:29:54 ║
║ proba.txt 12.340 22.11.02 15:15:14 ║ (E)
║ test.dat 220 22.11.02 15:16:20 ║
║ F2 – Drive ║
╚══════════════════════════════════════════════╝